ZHUAN ZHUAN

転転

Credits

Client
ZHUAN ZHUAN
転転
Art Director
Daigo Daikoku
大黒大悟
Designer
Daigo Daikoku, Mika Tohmon, Kosuke Tsurube, Kai Watanabe
大黒大悟、東門光香、釣瓶昂右、渡部快
Movie Director
Taiki Fukao
深尾大樹
Motion Designer
Ken Adachi, Shunkichi Akutsu
足立健、阿久津俊吉
Interview Photographer
Yohei Ono
小野陽平
Copywriter
Sun Wenxuan
孫文軒
Producer
Kenji Takaishi, Tang Ke
高石憲治、唐可
Music Composer
Noriyuki Sato + Makiko Sato (Heima)
佐藤教之+佐藤牧子(Heima)